Suma de 50 de milioane de euro din fonduri nerambursabile va fi alocată spitalelor publice de fază I şi II şi suport COVID din sistemul sanitar public din România pentru investiţii care să asigure susţinerea structurilor care utilizează fluide medicale pentru desfăşurarea actului medical terapeutic şi a structurilor mari consumatoare de energie electrică, a anunţat, vineri, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE).

„Astăzi, odată cu aprobarea ghidului şi lansarea apelului, mai facem încă un pas concret pentru asigurarea finanţării unei componente devenite cruciale pentru infrastructura spitalicească din România – siguranţa pacienţilor. Încurajez unităţile spitaliceşti şi potenţialii beneficiari din toată ţara să depună proiecte pentru ca acest efort comun să dea rezultatele aşteptate de noi, toţi”, a declarat Marius Vasiliu, secretar de stat în MIPE, coordonator al Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Potrivit Ghidului solicitantului, acţiunile finanţabile din cadrul viitoarelor proiecte vor putea include instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală şi de detectare semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă, în aşa fel încât să crească gradul de securitate la incendii.

De asemenea, pot fi reabilitate, modernizate şi extinse, totodată, infrastructurile electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi infrastructurile de fluide medicale.

Cine va beneficia mai exact de aceste finanțări

Pe lista beneficiarilor acestor măsuri de finanţare se află: Ministerul Sănătăţii şi alte ministere cu reţea sanitară proprie, spitalele publice de fază I şi II şi suport COVID din sistemul public sanitar aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora, alte autorităţi şi instituţii publice centrale, precum şi spitalele publice de fază I şi II şi suport COVID din sistemul public sanitar aflate în subordinea, autoritatea sau în coordonarea acestora/Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, consiliile judeţene, consiliile locale, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pentru spitalele publice de fază I şi II şi suport COVID din sistemul public sanitar.

Ministerul de resort precizează că un solicitant poate propune spre finanţare investiţii care vizează unul sau mai multe spitale publice de faza I şi II şi suport COVID, iar pentru a facilita procesul de evaluare şi, ulterior, de implementare se recomandă depunerea de către solicitanţi a unui singur proiect sau a unui număr cât mai redus de proiecte, în funcţie de maturitatea intervenţiilor vizate.

Finanţările din fonduri europene nerambursabile au fost prevăzute în cadrul Memorandumului cu tema Aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de fluide medicale şi a reţelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere şi control a acestor instalaţii şi a sistemelor de ventilaţie şi climatizare a aerului.

În plus, sunt vizate investiţii necesare pentru creşterea securităţii la incendiu din structurile care utilizează gaze medicale pentru desfăşurarea actului medical terapeutic şi din structurile mari consumatoare de energie electrică de la nivelul spitalelor publice de faza I şi II şi suport COVID din sistemul sanitar de stat.

Depunerea proiectelor este prevăzută pentru perioada 19 martie – 31 decembrie 2021.