Fondurile vor fi orientate către 14 măsuri principale structurate pe trei direcții, sectorul de reproducție și dezvoltarea fermelor fiind prioritare. Deocamdată, PNDR este în stadiu de proiect, forma finală a documentului care va fi trimis spre aprobare Comisiei Europene luna aceasta urmând să fie gata în curând. În noua variantă vor fi cuprinse recomandările fermierilor, formulate în cadrul conferințelor regionale organizate de Ministerul Agriculturii. „Vom finaliza în curând programul și îl vom trimite Comisiei. Ar putea să apară ușoare modificări în ceea ce privește alocările pentru măsurile finanțate“, spune ministrul agriculturii, Daniel Constantin.

60.000 de euro pentru tineri

Prin noul program se dorește încurajarea tinerilor care vor să dezvolte afaceri în zona rurală. Potrivit draftului publicat de minister, aceștia pot primi o finanțare de cel mult 60.000 de euro, iar sprijinul va fi acordat în două tranșe. Prima parte, reprezentând 70% din fondurile nerambursabile, va fi încasată la primirea deciziei de finanțare. Restul de 30% se va acorda în cei trei ani de la primirea deciziei de finanțare. Primirea acestei părți din fonduri este condiționată de implementarea și îndeplinirea planului de afaceri depus la solicitare. În cazul în care termenii acestui plan nu vor fi respectați, beneficiarul va fi obligat să returneze prima tranșă, proporțional cu obiec­ti­vele nerealizate. Pentru a primi fondurile, un fermier trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care aceea de a fi împlinit cel mult 40 de ani în momentul depunerii cererii de finanțare. Totodată, tânărul trebuie să aibă domiciul stabil în comuna pe teritoriul căreia se află exploatația. Valoarea economică a acesteia poate fi de minimum 15.000 și maximum 50.000 de euro. Nu pot primi finanțare decât tinerii care lucrează efectiv în agricultură și nu dețin concomitent alt loc de muncă în afara comunei în care este situată exploatația sau în zonele limitrofe.

Prin acordarea acestui tip de finanțări se dorește atragerea tinerilor în agricultură, în condițiile în care una dintre problemele cu care se confruntă nu doar agricultura românească, ci și cea europeană este vârsta înaintată a proprietarilor de terenuri agricole. La nivelul Uniunii Europene, doar 6% din agricultori au mai puțin de 40 de ani.

Fonduri pentru ferme mici și mari

Pe lista priorităților se mai află și susținerea proprietarilor de ferme mici. Alocarea financiară pentru submăsura specifică este de 150 de milioane de euro în perioada 2014-2020, față de cele peste 445 de milioane de euro, cât a fost bugetul pentru intervalul 2007-2013. Finanțarea nerambursabilă acoperă întreaga valoare a proiectului, limita maximă fiind de 15.000 de euro. Fondurile se vor acorda tot în două tranșe. Beneficiari pot fi fermierii care dețin în proprietatre sau în folosință o exploatație agricolă cu o valoarea a producției cuprinsă între 8.000 și 14.999 euro.

Proprietarii fermelor mari vor avea la dispoziție un buget mai mare. Alocarea estimativă se ridică la peste 757,9 milioane de euro, la care se adaugă cele 260 de milioane de euro destinate subprogramului pomicol. Fondurile pot fi accesate de fermieri, grupuri de producători și cooperative, institute sau stațiuni de cercetare-dezvoltare. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a acestuia nu va depăși un milion de euro, în cazul activității de producție, și 1,5 milioane de euro, pentru investițiile care vor scurta lanțul de aprovizionare, adică cele care includ producția, procesarea și comercializarea produselor agricole.

Afaceri la țară

Un alt punct important din lista de priorități îl reprezintă fondurile alocate pentru dezvoltarea, la țară, a afacerilor care nu au caracter agricol. Astfel, submăsura „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale“, cum sunt cele de servicii sau meșteșugărit, are o alocare financiară estimativă de 100 de milioane de euro. Pot fi finanțate proiecte cu o valoare maximă de 70.000 de euro în cuantum de 100%. De aceste finanțări pot beneficia și micro-întreprinderile și întreprinderile nou-înființate. Fondurile se vor acorda în două tranșe, de 70% și, respectiv, 30%. Prima tranșă va fi virată în contul beneficiarului la primirea deciziei de finanțare, iar cea de a doua în cel mult trei ani din acest moment.

Prin submăsura „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole“, care beneficiază de fonduri în valoare de 150 milioane de euro, vor putea primi finanțare în cuantum de până la 90% proiecte cu o valoare de maximum 200.000 de euro. Finanțarea se va acorda după principiul schemelor de minimis, pentru activități non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, turism rural și producer de biocombustibili din biomasă, în spațiul rural. Beneficiarii sunt antreprenori care deja au o afacere, respectiv microîntreprinderi și întreprinderi mici existente, fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente.

Edilii, puși la treabă

De un buget consistent vor beneficia autoritățile locale. Pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, de la construcția de drumuri, sisteme de apă și canalizare la școli și grădinițe, primăriile de comună pot atrage fonduri substanțiale. De exemplu, pentru a construi un singur drum sau sistem de canalizare, sprijinul nerambursabil poate ajunge la un milion de euro. Dacă primăriile de comună se asociază și construiesc în comun, pot accesa și patru milioane de euro/proiect.

De asemenea, sume importante se vor duce și pe măsurile de buget și climă, respectiv 2,38 miliarde de euro. În această categorie intră submăsurile privind împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere (105,6 mil. euro), agromediu și climă (849,9 mil. euro), agricultura ecologică (200 mil. euro) și delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale (1,23 mld. euro).

Față de vechiul PNDR, noul program aduce și fonduri pentru acțiuni de informare (25,3 mil. euro), servicii de consiliere (25,3 mil. euro), cooperarea grupurilor operaționale pentru inovare (13 mil. euro) și înființarea și funcționarea fondurilor mutuale (200 mil. euro).