Care sunt diferențele dintre avizul de forță majoră și certificatul de situație de urgență

Autor: Lawsome.ro
06 Apr 2020
Care sunt diferențele dintre avizul de forță majoră și certificatul de situație de urgență

 

În ziua de astăzi și, în general, pe perioada stării de urgență, este un subiect care aduce oamenilor de afaceri și profesioniștilor în drept deopotrivă o multitudine de întrebări, dar și răspunsuri.

Avizele de forță majoră și certificatele de situație de urgență sunt unele dintre cele mai de actualitate subiecte. Între aceste două tipuri de acte există o serie de deosebiri care atrag consecințe importante în plan juridic, dar și asemănări care apropie aceste două instrumente probatorii și pot fi folosite chiar unul în completarea celuilalt.

Avizul de forță majoră

 

Potrivit Legii 335/2007 , avizul de forță majoră este emis fie:

  • de Camerele județene şi a municipiului Bucureşti, în cazul executării obligaţiilor comerciale naționale, fie
  • de Camera de Comerţ şi Industrie a României, în cazul obligaţiilor comerciale internaţionale.

Avizul de forță majoră poate fi obținut, contra cost, de orice comerciant care are un contract, care să conțină o clauză de forță majoră, și ale cărui obligații nu pot fi îndeplinite din cauza obiectivă a intervenirii faptului definit ca forță majoră și care împiedică executarea obligațiilor contractuale.

Avizul de forță majoră nu este, însă, obligatoriu, de regulă, forța majoră putându-se demonstra și altfel. Pot fi și cazuri când este obligatoriu.

Camerele de comerț nu certifică existența unui caz de forță majoră în general, ci doar cu privire la obligațiile dintr-un anumit contract.

Efectele forței majore pot fi: suspendarea obligațiilor contractuale sau chiar încetarea contractului sau orice alte efecte convenite contractual de părți.

Certificatul pentru situație de urgență

 

Certificatul de situație de urgență este reglementat de o serie de acte normative noi, precum: Decretul 95/2020, O.U.G. 29/2020, Ordinul 791/2020.

Certificatul de situație de urgență este emis, gratuit, de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, online, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

Certificatul de situație de urgență poate fi obținut, în principiu, de operatorii economici afectați de pandemie, prevăzuți de noul aflux legislativ.

Certificatul de situație de urgență poate fi obținut doar pe perioada stării de urgență: de la data la care este funcțională platforma http://prevenire.gov.ro, până în ultima zi de situație de urgență. Pe scurt, certificatele sunt de două tipuri: cel albastru și-ar putea dovedi utilitatea pentru invocarea în contracte a forței majore sau a impreviziunii, iar cel galben – pentru invocarea cel puțin a impreviziunii.

Certificatul de situație de urgență are efecte fie în relațiile cu autoritățile publice, fie în raporturile comerciale dintre operatorii economici. O.U.G. 29/2020 vorbește despre drepturile unui IMM de a solicita certificate de urgență, pentru amânarea la plată a chiriei și a utilităților, instituie o prezumție relativă legală de forță majoră și numește și alte categorii de persoane care pot beneficia de un certificat de situație de urgență.

Important!

 

  • Avizul de forță majoră privește un contract anume, iar certificatul de situație de urgență privește activitatea unei societăți
  • Certificatul de situație de urgență poate să cântărească mai „greu” decât avizul de forță majoră
  • Avizul de forță majoră are o aplicabilitate mai mare
  • Avizul de forță majoră trece prin filtrul autorității, în timp ce certificatul de situație de urgență poate fi verificat ulterior
  • Avizul de forță majoră și certificatul de situație de urgență reprezintă doar un mijloc de probă

Citește mai multe pe Lawsome.ro.