Legea pentru anularea unor obligaţii fiscale a fost promulgată, urmând să se publice în Monitorul Oficial. Categoriile de venituri vizate de „amnistia fiscală” sunt:

Veniturile PFA, PFI, din drepturi de autor, reîncadrate de fisc ca salarii

Legea anulează diferenţele de impozite şi taxe, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite ca urmare a reîncadrării de către organul fiscal a unor operaţiuni/activităţi/tranzacţii.

Diurnele reîncadrate ca salarii

Legea anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţie primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaşii care efectuează transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară.

TVA la depăşirea plafonului de 35.000 euro

Legea anulează diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi a obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de TVA. Plafonul este de 35.000 euro, conform Codului fiscal şi se calculează la cursul BNR de la data aderării României la UE.

Totuşi, în cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de TVA depus după emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu anulează diferenţele de TVA. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligaşiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de TVA.

Veniturile sub salariu minim pentru care s-a calculat CASS la nivelul salariului minim

Legea anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a CASS este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară.