Conducătorul auto ştie că trebuie să contracteze o asigurare de răspundere civilă auto şi percepe această obligaţie ca pe o taxă de plătit, la fel ca multe altele. O alege, logic, pe cea mai ieftină, pentru că nu el urmează să beneficieze de pe urma ei, ci un terţ pe care îl accidentează.

Dar firmele care practică preţuri mici (unii specialişti folosesc termenul „dumping“) se trezesc că nu au suficiente resurse pentru despăgubiri şi ajung chiar să fie sancţionate. Despre toate acestea s-a discutat mult în presă.

Preţuri umflate de 5 ori

De partea cealaltă, nici companiile de asigurări nu zburdă de fericire. Service-urile abia aşteaptă să mergi la ele cu poliţa RCA, pentru că au posibilitatea să aplice tarife mari, după cum spun experţii. „Când vine clientul obişnuit, ora de manoperă costă, de exemplu, 50 lei, iar pentru firma de asigurări – 200 lei, aceasta fiind obligată să plătească“, a explicat Viorel Vasile de la societatea de intermediere Safety Broker. Afirmaţia este susţinută şi de Sorin Greceanu, directorul general al Fondului pentru Protecţia Victimelor Străzii (FPVS). „Fără a generaliza, sunt destul de frecvente situațiile în care prețul orei de manoperă afișat în service-uri este facturat și de până la 5 ori mai mult atunci când urmează ca reparația să fie suportată de o companie de asigurări“, a declarat pentru Capital Sorin Greceanu. „Tot fără a generaliza, vă voi mai spune că există din nou destul de multe service-uri care, fără a informa clientul, facturează piese de origine dar montează pe autovehicul piese licență sau after market (produse nonoriginale mai ieftine, de la alți furnizori) sau, și mai rău, piese noname, fără licență sau autorizare. Diferenţa de preţ intră în buzunarul service-ului, pentru că asigurătorul şi/sau clientul final nu pot controla ce s-a montat efectiv pe autovehicul şi, din păcate, nici nu ştiu să existe o autoritate de reglementare sau control în domeniul reparaţiilor auto“, a adăugat şeful FPVS.

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii a plătit, în 2013, despăgubiri totale de 30,27 milioane lei, valoare apropiată de cea înregistrată în 2012, de 29,42 milioane lei (creștere cu 2,88%). Ponderea celor două categorii de despăgubiri, daunele materiale, res­pectiv vătămările corporale și deces, în total despăgubiri, este aproape egală în 2013 cu cea din anul precedent, aproximativ 10% pentru daune materiale şi aproape 90% pentru vătămări corporale sau deces. Conform datelor statistice de pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), în 2013, despăgubirile brute plătite de asigurători pe totalul pieţei RCA au fost de peste 1,9 miliarde de lei, în creştere cu 3,37% în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Evaluatori sub controlul Guvernului

Cum poate fi îmbunătăţită situaţia? Senatul are în lucru un proiect de lege pentru înfiinţarea Corpului Evaluatorilor şi Experţilor Tehnici din România (CEETAR), ca „asociaţie privată, de utilitate publică, aflată sub controlul Guvernului, prin Secretariatul General al Guvernului“.

Potrivit proiectului, „experţii şi evaluatorii tehnici auto CEETAR efectuează expertize tehnice auto, profesionale, la toate vehiculele ce au suportat pagube materiale, în vederea stabilirii soluţiilor tehnice pentru repararea lor şi a acordării despăgubirii legale celui în drept, conform contractului de asigurare de răspundere civilă auto, obligatorie (RCA) sau facultativă (CASCO), la cerere“.

În expunerea de motive a proiectului, se arată că la ora actuală există mari dubii faţă de competenţa celor care evaluează pagubele. Astfel, o singură reglementare, un ordin al fostei Comisii de Supraveghere a Asigurărilor (în prezent inclusă în ASF) „face o trimitere vagă la cunoştinţele de expertizare“.

Inspectori de daune fără pregătire

Documentul citat afirmă că actualii evaluatori „se numesc nu întâmplător inspectori de daune, deoarece majoritatea sunt fără pregătire politehnică în domeniul auto“, şi că aceştia „nu pot avea nici o independenţă, neutralitate, obiectivitate depline, fiind angajați sub autoritatea asigurătorului“.

Aşadar, potrivit expunerii de motive la proiectul de lege, evaluatorii au interesul să minimalizeze costurile asigurătorului, ceea ce este „nu numai în detrimentul asiguratului, ci şi al siguranţei rutiere“. Din acest motiv, „în majoritatea cazurilor expertizate, inspectorul de daună, neprofesionist la nivel politehnic, emite soluţii de reparare eronate, uneori imposibil de pus în aplicare de unităţile service auto.

Poliţe mai scumpe

Dar iniţiativa legislativă nu a fost primită cu prea mult entuziasm în piaţă. „Efectul principal va fi acela de majorare a primelor de asigurare, ca rezultat al creşterii costurilor aferente regularizării daunelor“, spun reprezentanţii Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare Reasigurare (UNSAR), argumentând că „primele de asigurare auto vor creşte semnificativ din cauza costurilor reprezentate de onorariile aferente expertizelor tehnice şi a altor costuri legate de activitatea de evaluare“. Oficialii UNSAR consideră că „dacă proiectul de lege ar fi votat şi ar intra în vigoare, asiguratul român ar ajunge să fie discriminat prin comparaţie cu ceilalţi cetăţeni ai Spaţiului Economic European“. Astfel, acesta „ar avea o procedură mult mai complicată de urmat în cazul în care ar fi implicat într-un accident în afara ţării“, pentru că ar trebui să se adreseze nu numai reprezentantului de despăgubiri al asigurătorului RCA ce urmează să suporte despăgubirea, ci şi unui membru al CEETAR“.

Pericol de monopol

Oficialii organizaţiei profesionale mai afirmă că „intrarea în vigoare a unui asemenea proiect ar însemna şi monopolizarea unei componente importante a activităţii de asigurări, respectiv a activităţii de regularizare de daune, aceasta fiind făcută de către un organism privat care nu se află sub controlul ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară“.

O opinie similară exprimă şi Fondul pentru Protecţia Victimelor Străzii. Sorin Greceanu, şeful FPVS, consideră „inoportună“ apariţia unui organism „care să deţină monopolul“ efectuării de expertize auto pentru piaţa asigurărilor. „Ba mai mult decât atât, îndrăznesc să numesc acest monopol ca fiind o nouă castă privilegiată“, afirmă Greceanu, „va conduce cu siguranţă la scumpirea poliţelor de răspundere civilă auto“. Care ar fi, până la urmă mecanismul optim pentru plata RCA, astfel încât toată lumea să fie mulţumită – clienţi, asigurători, service-uri?

Viorel Vasile de la Safety Broker crede că proiectul de lege aflat la Senat „este bun ca idee, dar implementat prost“. Astfel, „ar trebui să efectueze constatări, în paralel, şi companiile de asigurări, şi corpul de experţi, iar acesta să fie o instituţie publică, legată de Registrul Auto Român“, a menţionat Vasile.

Ce poate face păgubitul

În prezent, păgubitul RCA se poate adresa pentru deschiderea dosarului de daună numai asigurătorului persoanei vinovate de producerea accidentului.

„Există, prin exceptie de la regula generală, țări ca Franţa şi Italia, în care solicitarea se face direct către asigurătorul RCA unde păgubitul are încheiată poliţa, urmând ca societatea respectivă să recupereze prejudiciul prin regres de la compania unde este asigurată persoana vinovată de producerea accidentului“, a spus Sorin Greceanu, directorul general FPVS.

Potrivit acestuia, pe piaţa românească există însă doar discuţii privind o posibilă reglementare în acest fel, discuţii care cred eu că ar trebui să conducă la o autoreglementare în sensul unui eventual acord între operatorii pieţei. „Totuşi, în prezent există şi pe piaţa românească posibilitatea ca un păgubit RCA, nemulţumit  de soluţia oferită de reprezentanţii asigurătorului, să apeleze la o evaluare independentă la unul dintre experţii tehnici auto judiciari, adică cei autorizaţi deja de Ministerul Justiției, precum şi un corp de experţi deja bine reglementat și consacrat de către legislaţia românească în vigoare“, a zis Greceanu.

Sancţiuni şi pentru reparatorii auto

„Dacă în ceea ce priveşte domeniul asigurarilor auto, în ultima perioadă, s-au aplicat sancţiuni concrete şi destul de severe pentru unele companii (precum Astra, Carpatica, Euroins), în domeniul reparatorilor auto, acest lucru se lasă încă aşteptat“, Sorin Greceanu, director general FPVS.