'Coaliţia pentru Dezvoltarea României (CDR) reiterează importanţa necesităţii asigurării unui sistem de gestionare a deşeurilor reciclabile din compoziţia deşeurilor municipale, în special a deşeurilor de ambalaje, într-un mod unitar şi consecvent cu respectarea obligaţiilor europene asumate prin Legea 211/2011, atât pe termen scurt, cât şi în contextul implementării în viitor a pachetului de economie circulară propus recent de către Comisia Europeană. Faţă de rapoartele periodice ale Comisiei Europene, validate de Eurostat, din 2011 şi până în prezent, ţara noastră nu a înregistrat progrese semnificative în asigurarea mecanismelor obligatorii pentru buna funcţionare a colectării separate de la populaţie, a implementării principiului PAYT (pay as you throw) şi interzicerea sau descurajarea eliminării prin depozitare finală în gropi de gunoi a deşeurilor municipale, în special a celor de ambalaje, aflate într-o proporţie de peste 60% la populaţie', se arată în comunicat.

CDR consideră că separarea la sursă, colectarea diferenţiată şi transportul deşeurilor reciclabile de ambalaje separat de deşeurile municipale industriale, comerciale şi instituţionale este esenţială pentru asigurarea realizării ratelor de colectare şi a unor niveluri suficient de ridicate ale calităţii şi cantităţii deşeurilor colectate pentru a face reciclarea şi valorificarea fracţiilor de sticlă, hârtie, plastic şi lemn viabile economic şi benefice din punct de vedere ecologic în România.

'În acest sens, CDR a solicitat autorităţilor încă din luna septembrie 2015 luarea unor măsuri pentru prevenirea blocajului complet al gestionării deşeurilor de ambalaje. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a început în luna februarie 2016 să supună dezbaterii publice câteva proiecte de acte normative pentru modificarea legislaţiei actuale. Aceste modificări legislative au fost iniţiate pentru a debloca situaţia creată la sfârşitul anului, dar nu reflectă o viziune pe termen lung şi nici nu abordează legislaţia privind gestionarea deşeurilor de ambalaje într-un sistem integrat, cu accent pe îndeplinirea obligaţiilor legale în sarcina autorităţilor locale în special precum şi a celorlalte categorii de actori implicaţi, producători, operatori de salubritate, colectori şi valorificatori', precizează sursa citată.

Neîndeplinirea acestor obligaţii, spune Coaliţia, are în prezent un impact negativ imediat asupra economiei ţării, asupra pieţei libere, precum şi asupra obiectivelor de valorificare şi reciclare, asumate de România în calitate de stat membru al UE.

De asemenea, CDR mai arată că aceste obiective nu vor putea fi atinse de România dacă nu se va implementa un sistem de responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi în circuitul deşeurilor de ambalaje, inclusiv producători, autorităţi publice locale, operatori economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje, operatori ai serviciului de salubrizare/colectori, reciclatori şi valorificatori.

'Dorim să subliniem că producătorii au acceptat şi acceptă să finanţeze în continuare sistemele de colectare selectivă la nivel naţional însă condiţionat de conformarea celorlalţi actori, fiind singurii responsabili pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, fără a putea însă controla şi influenţa în vreun fel colectarea separată la sursa de generare a acestor deşeuri, în special la populaţie. Asta în condiţiile în care cea mai mare cantitate de deşeuri de ambalaje continuă să fie generată de consumatori iar administraţiile publice locale sunt cele care au obligaţia legală de a asigura gestionarea acestora, prin intermediul operatorilor de salubritate', informează Coaliţia pentru Dezvoltarea României.

Potrivit CDR, responsabilizarea şi penalizarea unui singur actor din acest lanţ complex al entităţilor implicate în gestionarea deşeurilor de ambalaje (respectiv, producătorii de bunuri ambalate) nu va rezolva starea actuală a acestui sistem.

'Asta mai ales în condiţiile în care producătorii nu beneficiază de pârghii legale şi administrative pentru a responsabiliza ceilalţi actori din sistem, iar o mare parte a activităţii necesare pentru asigurarea reciclării şi valorificării deşeurilor cade în sarcina administraţiilor publice locale şi colectorilor / operatorilor serviciului de salubritate, care ar trebui să asigure colectarea separată şi direcţionarea acestor deşeuri pe fluxul de reciclare/valorificare. În situaţia în care 60% din deşeurile de ambalaje ajung în deşeurile municipale, îndeplinirea ţintelor la nivel naţional va fi imposibilă dacă nu se va asigura resposabilizarea şi controlul efectiv al autorităţilor publice locale care încheie contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi al operatorilor serviciului de salubrizare cărora autorităţile publice locale ar trebui să le impună obligaţii privind asigurarea infrastructurii adecvate şi, implicit, gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de ambalaje, conform fluxului lor specific', se mai spune în comunicat.

Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi. Coordonarea este asigurată de un Consiliu Director format din preşedinţii şi vice-preşedinţii Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camerei de Comerţ Americane în România, (AmCham), Camerei de Comerţ Franceze în România (CCIFER), Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) şi Romanian Business Leaders (RBL).

SURSA: Agerpres