Calendar Ortodox: Ce sărbătoare este joi 25 martie 2021

Buna Vestire este sărbătorită de Biserică în ziua de 25 martie, în perioada Postului Mare și este una dintre sărbătorile pentru care se dă dezlegare la peşte, indiferent de ziua în care ar cădea. În ceea ce privește semnificația ei, sărbătoarea Bunei Vestiri este legată de vestea adusă de Arhanghelul Gavriil Fecioarei din Nazaret, scrie Agerpres. 

“Mai înainte de a spune altele, să ştiţi acest lucru: atât de adâncă este taina Dumnezeiescului praznic de astăzi, încât nici mintea Serafimilor şi a Heruvimilor nu poate a o pătrunde. Această părere nu este a mea, ci a Bisericii lui Hristos, care cântă: ‘Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută'” – spune arhimandritul Ilie Cleopa (“Predici la praznicele împărăteşti şi la sfinţii de peste an”, arhimandrit Ilie Cleopa, 1996).

De menționat este faptul că, Evanghelia Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca istoriseşte despre evenimentele care stau la originea praznicului de astăzi (Luca, cap. 1). Mai exact, se pare că Arhanghelul Gavriil a fost trimis de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se numea Iosif, din casa lui David.

În ceea ce privește numele acesteia, era vorba despre Fecioara Maria. Îngerul a intrat la Fecioara Maria și i-a spus să se bucure de tot ceea ce primește însă aceasta a devenit tulburată de cuvintele auzite.

Calendar Ortodox: Ce sărbătoare este joi 25 martie 2021

“Bucură­te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei” (Luca 1, 28).  “Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?” (Luca 1, 28) şi Arhanghelul Gavriil, văzând-o pe dânsa aşa de tulburată, i-a liniştit sufletul spunând: “Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema” (Luca 1, 30-32).

Mesajul Arhanghelului Gavriil pentru Fecioara Maria

La scurt timp, Arhanghelul Gavriil i-a povestit Sfintei Fecioare modul în care se va întâmpla această mare taină, lucru care s-a și întâmplat câteva săptămâni mai târziu.

“Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema” (Luca 1, 35).

Fecioara Maria a ascultat porunca lui Dumnezeu, trimisă ei prin Arhanghelul Gavriil. “Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!”, a spus aceasta (Luca 1, 38). De menționat este faptul că, exact, în clipa când Fecioara Maria a acceptat cuvântul îngerului şi a rostit aceste cuvinte, S-a şi zămislit Iisus Hristos în preacuratul ei pântece.

“Cine poate înţelege adâncimea smereniei care a fost în inima Preasfintei Fecioare Maria?”, se întreabă arhimandritul Ilie Cleopa. Că ea, înţelegând de la Arhanghelul Gavriil că va zămisli şi va naşte pe Fiul lui Dumnezeu, nu s-a înălţat cu inima, ci cu mare smerenie s-a lăsat pe ea în voia lui Dumnezeu, numindu-se roabă.

Trebuie menționat faptul că, toate întâmplările acestui eveniment al Bunei Vestiri au fost redate de către un singur evanghelist din cei patru. Este vorba despre Sfântul Evanghelist Luca.