M. Of. nr. 0250 din 13 Aprilie 2012
Act nr. 52/25 Ianuarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 6 din Codul de procedură civilă (201200250) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0250 din 13 Aprilie 2012
Act nr. 82/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (201200250) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0250 din 13 Aprilie 2012
Act nr. 83/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371^1 alin. 3 din Codul de procedură civilă (201200250) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0250 din 13 Aprilie 2012
Act nr. 96/07 Februarie 2012 Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (201200250) Curtea Constituțională a României

M. Of. nr. 0250 din 13 Aprilie 2012
Act nr. 83/10 Aprilie 2012 Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (201200250) Primul-Ministru

M. Of. nr. 0250 din 13 Aprilie 2012
Act nr. 136/06 Aprilie 2012 Ordin privind notificarea cu privire la încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru (201200250) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice