Potrivit datelor instituției, pentru companiile cu capital integral sau majoritar de stat din portofoliul Ministerului, procedura de implementare a guvernanţei corporative a început să fie implementată din luna mai anul acesta, când, în urma unei analize economice preliminare, au fost identificate 48 companii de stat aduse într-o situaţie financiară nefavorabilă şi care au nevoie, pentru a se putea redresa economic, de manageri profesionişti şi de o distanţare faţă de mediul politic.
Dintr-un comunicat al MECMA reiese că implementarea managementului profesionist în 48 companii de stat nu este actualmente una dintre cerinţele minimale asumate faţă de instituţiile financiare internaţionale, dar este un mijloc de redresare economică, o modalitate de implicare a tehnocraţilor în administrarea bogăţiei naţionale.
Companiile din portofoliul MECMA care vor avea management privat sunt: Oil Terminal, Conpet, Romgaz, Transgaz, Electrocentrale Bucureşti, Electrocentrale Deva, Electrocentrale Galaţi, Electrocentrale Paroşeni, Hidroelectrtica, societăţile Hidroserv din Bistriţa, Cluj, Sebeş, Curtea de Argeş, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Haţeg, Hidroserv Porţile de Fier, Transelectrica, Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport SMART, SC de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG, SC pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ,,TELETRANS’, Institutul de Cercetări şi Modernizari Energetice ICEMENERG, Filiala SC ICEMENERG – Service, Electrica, FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord, FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord, FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Sud, FISE Electrica Serv, Servicii Energetice Banat, Servicii Energetice Dobrogea, Servicii Energetice Moldova,Servicii Energetice Oltenia, Servicii Energetice Muntenia, Filiala Servicii Publice, Filiala Certej, Filiala Rosiamin, Societatea Naţională a Sării, SN a Apelor Minerale, SC Băiţa Stei, SC Conversimn, Econord, filială a CN Remin Baia Mare, Oltchim, Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM, Eurotest, ICEM, CN CIR şi Cupru Min Abrud.